MOFÉM Underworld Kupa

Adatkezelési tájékoztató

A www.underworldkupa.hu honlap (a továbbiakban: Underworld Kupa) kiadója, a Nagy Sportágválasztó, BBU Nonprofit Kft. (székhely: 1106 Budapest, Maglódi út 12/b) köszönettel fogadja érdeklődését.

Személyes adatai (név, e-mail cím) megadásával Ön önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ezen személyes adatokat az Underworld Kupa verseny lebonyolítása céljából kezelje.

Az Underworld Kupa lehetőséget biztosít Önnek, hogy bármikor tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok helyesbítését, kiegészítését vagy bármikor, indokolás nélkül kérheti személyes adatai törlését a info@underworldkupa.hu e-mail-címre küldött elektronikus levélben vagy az Underworld Kupa postacímén (1106 Budapest, Maglódi út 12/b).

Önt, mint adattulajdonost megilleti a személyes adatainak kezelése elleni tiltakozás joga is, és amennyiben az Underworld Kupa, mint adatkezelő tiltakozás alapján hozott döntésével nem ért egyet, bírósághoz fordulhat. Amennyiben Ön úgy érzi, hogy személyes adatai védelméhez fűződő jogát megsértették, panaszával forduljon közvetlenül az Underworld Kupa szervezőihez a fenti elérhetőségeken, illetve lehetősége van a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, www.naih.hu), valamint bírósághoz fordulnia.

A részünkre megadott adatait az Underworld Kupa tárolja és kezeli, illetve az Underworld Kupa versenyről tájékoztatót küld az Ön részére. A személyes adatok nyilvántartásba vétele és kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján történik.

Az Underworld Kupa az Ön személyes adatait a Underworld Kupa kerékpárverseny lebonyolításához szükséges ideig kezeli, kivéve, ha Ön az adatok törlését kéri, vagy kifejezett hozzájárulását adta ahhoz, hogy azokat az Underworld Kupa további meghatározott ideig kezelje. Az adatkezelés szükségességének lejártával, illetve az adatok törlése iránti kérelmének kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül az Underworld Kupa az Ön személyes adatait nyilvántartásából törli.

Tájékoztatjuk, hogy az adatok megadása önkéntes, kérjük, mielőtt adatait a rendelkezésünkre bocsátja, mérlegelje az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.